Firma budowlana - najwyższa jakoPć w rozs+/-dnej cenie

Kontakt z nami

Imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WiadomośćInformację o nas

nagroda Spółka Butrago powstała w 1995r w wyniku restrukturyzacji oddziałów powierzchni Rudzkiej Spółki Węglowej SA. Działalność o charakterze usługowo-handlowym rozpoczęła 1 czerwca 1995r.

Spółka świadczy usługi zarówno na rzecz przedsiębiorstw górniczych jak i innych podmiotów z terenu śląska. Podstawowym kierunkiem działalności jest świadczenie usług transportowych w oparciu o uzyskane licencje na krajowy drogowy przewóz osób i rzeczy oraz świadczenia usług sprzętem specjalistycznym.

Świadczymy wszystkiego rodzaju usługi budowlane a w szczególności usuwanie szkód spowodowanych eksploatacją górniczą. Jesteśmy podwykanawcą firm specjalizujących sie w rektyfikacji budynków.

Ponadto Spółka świadczy usługi w zakresie obsługi pielęgniarskich puntków medycznych.Spółka została wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - księga nr. 0000001610 oraz usług elektrycznych.Od początku swojej działalności współpracuje ze stałymi sprawdzonymi kontrahentami jak i pozyskuje nowych w celu rozbudowy swoich usług.

Na podstawie wyników ekonomicznych za lata 2010-2013 spółka otrzymała prestiżową nagrodę Gazela Biznesu. Swoje usługi świadczymy całodobowo.